Regulamin

Regulamin Sklepu "www.SiedemGór.pl" - składnica harcerska, sklep turystyczny

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE                                            

1. Sklep internetowy "SiedemGór.pl" działający pod adresami www.siedemgór.pl, www.siedemgor.pl, www.7gór.pl i www.7gor.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu harcerskiego i turystycznego. Właścicielem sklepu jest ZHR Poznańczyk Sp. z o.o. nr REGON 634484240 NIP 7781408721 KRS 0000163946 z siedzibą w Poznaniu (61-805 Poznań, ul. św. Marcin 30), zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez ZHR Poznańczyk Sp. z o.o.

3. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Adres do korespondencji i przesyłania zapytań dotyczących zwrotów towaru: siedem.gor@gmail.com.
Konto bankowe Sprzedawcy: 62 1090 1476 0000 00012978 6922

4. Zapytania możesz kierować na adres poczty elektronicznej siedem.gor@gmail.com lub na numer telefonu  sklepu: 607-701-311 . Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.

5. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
(1) „Sklep” - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami URL www.SiedemGór.pl, www.siedemgor.pl, www.7gor.pl, www.7gór.pl
(2) „Zamawiający” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu
(3) „Sprzedawca” – ZHR Poznańczyk Sp. z o.o.;

(4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
(5) „Towar” - produkt oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie
(6) „Cena” – podana cena jest ceną brutto tj. z podatkiem VAT. Umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru, podawana w walucie złoty(PLN)
(7) „Zamówienie” – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej
(8) „Umowa sprzedaży” - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
(9) „Kodeks Cywilny” - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
(10) Rejestracja – Założenie konta klienta indywidualnego poprzez stronę internetową sklepu
(11) Regulamin sklepu – niniejszy regulamin

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia możesz składać wyłącznie poprzez stronę internetową sklepu.

2. Podczas zamawiania przez stronę internetową Sklepu, wybór Towarów odbywa się poprzez ich dodanie do koszyka oraz uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym. Masz możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie”.

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie poprzez stronę internetową jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4. Złożone przez Ciebie Zamówienia realizowane będą w czasie od 2 do 14 dni roboczych (w zależności od wybranego towaru, z zastrzeżeniem towarów zamawianych indywidualnie), jednak większość paczek wysyłana jest już w następnym dniu roboczym po otrzymaniu Zamówienia. Zastrzegamy sobie, że w przypadku braku danego asortymentu, lub, jeżeli jest to Zamówienie specjalne, skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły dotyczące realizacji Zamówienia. Nie realizujemy Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czas realizacji zamówień zawierających towary szyte na miarę, lub robione na specjalne zamówienie może ulec wydłużeniu - do około 30 dni - o czym klient zostanie poinformowany.


5. Po złożenia zamówienia otrzymujesz e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia.

6. Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania przez kupującego potwierdzenia zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie do Ciebie - na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (rachunek sprzedaży).

III. PŁATNOŚCI

1. Masz możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

- Płatność przelewem - dokonywana w momencie składania zamówienia poprzez sklep internetowy.

IV. WYSYŁKA

 1. Koszty wysyłki są wyliczone na podstawie sumy wagi wybranych produktów wg. obowiązujących stawek operatora. W zależności od wagi i objętości zamówionego towaru będzie obliczany koszt wysyłki.Wartości w tabeli podane są w złotówkach.

FIRMA

WAGA

CENA EKONOMICZNA

CENA PRIORYTET

KURIER

Poczta Polska - list

0-350g

4,2

5,5

-

Poczta Polska - paczka

1kg

1-2kg

2-5kg

5-10kg

10-15kg

9,5

11

13

18

 

11

13

14,5

20.5

 

16

16

16

19

22

Kurier

15-20

20-25

25-31,5

31,5-40

40-50

25

28

31

41

51

25

28

31

41

51

25

28

31

41

51

2. Twoje Zamówienie możesz odebrać w naszym Sklepie. Nieodebrane zamówienie będzie na Ciebie czekało do 7 dni.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez Ciebie adresu. W takim przypadku będziesz proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę, lub w przeciwnym wypadku Twoje Zamówienie będzie anulowane.

4. Jesteś zobowiązany w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jesteś sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora. Obsługa Sklepu podejmie odpowiednie kroki, by rozwiązać sprawę w ciągu 14 dni (reklamacja do firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, sprawdzenie listów przewozowych itd.). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), skontaktujemy się z Tobą w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

 

V. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Możesz wycofać swoje zamówienie telefonicznie dzwoniąc do nas pod numer: 607701311, bądź mailowo – siedem.gor@gmail.com . Nie możemy jednak anulować zamówienia, które zostało wysłane.

VI. ZWROTY

 1. Z towaru zakupionego w naszym sklepie możesz zrezygnować bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Ponosisz tylko koszt odesłania tej paczki do nas. Gwarantujemy zwrot wartości produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Pieniądze otrzymasz przelewem na konto, z którego opłacono towar. Do zwracanego Towaru musi być dołączona faktura i oświadczenie, że rezygnujesz z zakupu z podaniem imienia, nazwiska i adresu.

2. Odesłany Towar nie może nosić widocznych śladów używania, w przesyłce powinien znajdować się również dowód zakupu (rachunek sprzedaży).

3. Prawo do zwrotu Towaru dotyczy wyłącznie konsumentów. Prawo do zwrotu nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania. Prawo do zwrotu nie dotyczy Towarów o właściwościach określonych przez Ciebie w indywidualnie zmodyfikowanym Zamówieniu, w szczególności z wykorzystaniem plakietek, haftów, nadruków itp.

 

VII. GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Proszę zachować rachunek - dowód zakupu.

2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

3. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada na nas obowiązek odpowiedzialności z tytułu niezgodności Towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Przy czym w myśl ustawy, Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, masz 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany Towaru na nowy. Jeżeli okaże się, że naprawa lub wymiana Towaru na nowy jest niemożliwa do wykonania lub będzie wymagała nadmiernych kosztów, masz  możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jesteśmy zobowiązani do ustosunkowania się do Twojego żądania w ciągu 14 dni.

5. Reklamację wynikającą z niezgodności Towaru z umową, powinieneś rozpocząć  nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odeślij Towar na adres do zwrotów Towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką. Czas rozpoznania reklamacji wynosi 1 miesiąc od zgłoszenia.

6. Reklamowany Towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia Towaru do rozpatrzenia reklamacji.

7. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru.

8. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu.

VIII. WYMIANA

1. Jeśli zakupiony u nas Towar nie pasuje Ci pod względem rozmiaru, wymienimy go na prawidłowy, jeśli będzie w danej chwili u nas dostępny i pod warunkiem, że zgłosisz nam to najdalej 10 dni po otrzymaniu zakupionego produktu.

2. Zgłoś problem na adres e-mail: sklep.fic@gmail.com , a w odpowiedzi zwrotnej otrzymasz dalsze instrukcje.

3. Wymiany zazwyczaj wysyłamy listem poleconym priorytetowym. W celu uzgodnienia kosztów skontaktuj się ze Sklepem.

4. Odesłany Towar nie może nosić widocznych śladów używania, w przesyłce powinien znajdować się również dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura). Prawo do wymiany nie dotyczy Towarów o właściwościach określonych przez Ciebie w indywidualnie zmodyfikowanym Zamówieniu, w szczególności z wykorzystaniem plakietek, haftów, nadruków itp.

 IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez ZHR Poznańczyk Sp. z o.o. z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Każdy z Was ma prawo wglądu do swoich danych, posiada możliwość ich poprawiania, a także prawo do zaprzestania ich przetwarzania, co należy zgłosić do ZHR Poznańczyk Sp. z o.o. w formie pisemnej.

3. Przestrzegamy zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Wasze dane osobowe oraz adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.

4. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

5. Login i hasło mają charakter poufny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Korzystając z loginu i hasła zobowiązany jesteś do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Ponosisz odpowiedzialność za brak aktualizacji danych.

6. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

7. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Zachowujesz prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia. Czynności tych możesz dokonać z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

8. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Tobą za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

9. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego Zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie.

10. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail sklep.fic@gmail.com

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w naszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Dla celów wykonania Regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl